Ungdom

För tidig utlösning kan vara allvarligt! Män som har genomgått en fullständig undersökning för att utesluta medicinska orsaker till tillståndet har många naturliga alternativ för att fördröja utlösning. Din läkare kan rekommendera Kegelövningar för att stärka dina bäckenmuskler. Detta kan kanske lösa problemet...
Erektil dysfunktion (ED) betraktas ofta som ett problem för äldre män. Även om det är vanligare hos äldre män kan det också drabba unga män i varierande grad. En fjärdedel av alla män under 40 år fick diagnosen erektil dysfunktion i en studie från 2013. Äldre män är mer benägna att...