, trötthet, , routine, and hormonal upheaval can all affect your sex life. There are many ways to regain your sexual pleasure, regardless of whether you have erectile dysfunction or a drop in . X har visat stora resultat på många sexuella svårigheter (erektil dysfunktion, förlust av libido, hormonell obalans,...).

Erogen X Original

Vad orsakar sexuella svårigheter?

Förlust av libido

Det krävs ofta sexologisk konsultation för personer som har förlorat sin libido. Denna sexualitetsstörning kan drabba både män och kvinnor. Det kan ha en betydande inverkan på din livskvalitet och kan leda till äktenskapsproblem eller till och med till separation. Det är viktigt för ett par att ha harmoni och balans.

Hormonell obalans

Kvinnliga och manliga könshormoner påverkar inte bara könsorganens funktion utan även libido och lustuttrycket. The hormone that controls sexual function in men is testosterone. Sex hormones play an important role in women’s lives. Oestrogen and increase libido. Kvinnor the menopause, which can be a stressful and frightening time. Torrhet i slidan kan också orsakas av brist på östrogen, vilket gör samlag mer smärtsamt. För att kompensera detta finns det många smörjmedel som kan användas. De kan också vara värdefulla bundsförvanter när det gäller att anpassa och återuppfinna sexualiteten.

Vilka är de bidragande faktorerna till detta?

Det finns många andra faktorer som kan främja vissa sexuella problem, t.ex:

  • many pathologies that can lead to depression, anxiety, vascular disease, diabetes, hypertension, and other conditions.
  • Toxiska faktorer: Alkohol kan hämma sexuell aktivitet i små mängder. Men om det tas under en längre tid och i högre doser kan det orsaka allvarliga biverkningar.
  • Följande mediciner kan påverka sexualiteten: anxiolytika och psykotropa läkemedel, blodtryckssänkande läkemedel, anxiolytika och betablockerare. Sluta inte ta något läkemedel om du har problem. Prata med din läkare om hur du kan anpassa din behandling.
  • Psykologiska faktorer: Om hormonell impregnation sker är hjärnan ett viktigt och betydelsefullt organ för libido. Stress, trötthet och överarbete kan påverka ditt sexliv. Alla dessa faktorer kan påverka ditt sexliv.

Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion, även känd som sexuell störning, kan drabba alla i alla åldrar. Omkring 25% av männen i åldern 50-60 år och 40% av männen över 60 år lider av erektil dysfunktion. Även om det vanligtvis bara är sporadiskt eller tillfälligt kan erektil dysfunktion ha en betydande inverkan på livskvaliteten och förändra självbilden samt påverka självförtroendet. Det kan vara en ond cirkel, ibland med många delar.

Efter sexuell upphetsning ökar volymen på din penis, vilket orsakar progressiv stelhet. Det finns många mekanismer som är inblandade. De involverar både fysiologiska och organiska funktioner samt hjärnan. Det finns många anledningar till att en får inte förekomma. Psykologiska faktorer nämns ofta också.

Erektil dysfunktion orsakas av trötthet, stress, medicinska tillstånd som diabetes, högt blodtryck och kärlsjukdomar samt vissa läkemedelsbehandlingar. Erectile function can also be affected by smoking and drinking.

Som vi har sett är sexuella problem ofta multifaktoriella. Behandlingen kommer att vara multifaktoriell. För att utesluta organiska orsaker krävs en läkarundersökning. Det är dock viktigt att beakta effekterna av det dagliga livet och de psykologiska, cerebrala och emotionella faktorerna. Därför är det möjligt att hitta lösningar på olika situationer och att återställa ett tillfredsställande och tillfredsställande sexualliv.

Erogen X, ett tillägg för att öka libido och erektion

Både män och kvinnor kan använda sexuellt stimulerande tillägg som Erogen X. Det är tillverkat av växter som har visat sig vara afrodisiakum i kombination med vitaminer. Det har visat sig att öka libido och maximera sexuell uthållighet.

Erogen X Buy