Pchły

Pchły to bezskrzydłe owady o długich nogach, które umożliwiają im pionowe skoki na wysokość ponad 7 cali. Ich płaskie ciała umożliwiają im łatwe poruszanie się wśród włosów żywicieli. Potrafią przebijać skórę i żywią się krwią ssaków, aby...