Immunförsvaret

Förekomsten av parasiter i kroppen medför olika hälsorisker. Parasiter kan orsaka ett antal allvarliga sjukdomar och komplikationer. Dessa invasiva organismer kan påverka olika kroppssystem, t.ex. mag-tarmsystemet, andningsorganen och nervsystemet. Parasiter kan försvaga immunförsvaret och orsaka...
Parasiter är organismer som lever på bekostnad av andra organismer, så kallade värddjur. Dessa parasiter kan infektera både människor och djur och orsaka en rad olika parasitsjukdomar. Vanliga exempel på parasiter är inälvsmaskar, t.ex. skorv och bandmask, löss, loppor och myggor som överför sjukdomar som...
Förekomst av parasiter i människokroppen kan vara extremt skadligt för hälsan. Parasiter kan orsaka en rad olika hälsoproblem, från lindriga infektioner till allvarliga sjukdomar. Vissa parasiter kan försvaga immunförsvaret, vilket gör kroppen mer mottaglig för andra infektioner och sjukdomar. Dessutom kan tarmparasiter...
Prostatit är en sjukdom som påverkar prostatakörteln och kan innebära olika risker för mäns'hälsa. Bland de möjliga komplikationerna av prostatit finns:Återkommande infektioner: Prostatit kan leda till återkommande infektioner i prostatan och urinvägarna. Dessa infektioner kan vara smärtsamma och orsaka betydande obehag. Erektil dysfunktion:...
En nagelsvampinfektion, även känd som onykomykos, kan innebära ett antal hälsorisker för individen. Nagelsvamp kan leda till en betydande försämring av livskvaliteten för de drabbade. Nagelsvamp kan leda till förändringar i naglarnas struktur och färg, vilket gör...
Brosksjukdomar som osteoartrit (OA), polyartrit (PA), coxartros (COX) och osteokondros drabbar ett stort antal människor. De blir allt vanligare, även bland yngre människor. Situationen är allvarlig. Cirka 50% av befolkningen är drabbad av ledsjukdomar. Det värsta är att många människor väljer alternativa behandlingar för att...
Prostatit är ett inflammatoriskt tillstånd i prostatan som kan innebära risker för mäns'hälsa. Om det inte behandlas korrekt kan det leda till allvarliga komplikationer. Enligt Urological Association kan prostatit öka risken för att utveckla urinvägsproblem, återkommande infektioner, erektil dysfunktion och till och med prostatacancer. Kronisk prostatit kan...
Alkoholmissbruk kan försvaga ditt immunförsvar och göra dig mer mottaglig för sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderar att du skaffar dig hälsosamma vanor och håller dig i form. Enligt studier kan överdriven alkoholkonsumtion försvaga immunförsvaret och göra våra kroppar mer mottagliga för sjukdomar. Det beror på att överdriven alkoholkonsumtion påverkar försvarscellerna.Alkohol och immunförsvar Detta ämne...
Mitt arbete med människor har gjort att jag ser saker och ting på ett annat sätt. Detta är en av de många privilegier och utmaningar som jag har haft. Det är faktiskt min förmåga att se saker korrekt som de räknar med. Jag måste se var de'har gömt sanningen. Jag måste se...
En soffpotatis är en person som tillbringar större delen av sin tid liggande eller i sängen, ofta framför tv:n. Det andra uttrycket, "mouse potato", avser en person som är lika inaktiv, men som sitter fastklistrad vid en dator. Båda uttrycken hänvisar till sysslolöshet och en livsstil som...