Plicní embolie Byliny

Někdy osud zasáhne a nechá vás naživu z neznámého důvodu. Je překvapivé, že třetina lidí, kteří mají plicní embolii, zemře dříve, než se jim dostane lékařské péče. Asi rok jsem pociťoval dušnost. Bylo to něco, čeho jsem si ani'nevšiml, dokud jsem jednoho dne, když jsem...