Privaatsuspoliitika

With the following data protection declaration, we would like to inform you about the types of your personal data (hereinafter also referred to as “data” for short) that we process, for what purposes and to what extent. The data protection declaration applies to all processing of personal data carried out by us, both as part of the provision of our services and, in particular, on our websites, in mobile applications and within external online presences, such as our social media profiles (hereinafter collectively referred to as the “Online Offer”). We process your personal data on the basis of Article 5 of the Law of Georgia on Personal Data Protection and Article 6 of the EU GDPR.

Vastutav

SilkRoot LLC
Adžaaria autonoomne vabariik
Gruusia Gruusia

E-posti aadress
SECURE@ silkroot.io

Rahvusvahelised kõned
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Law of Georgia on Personal Data Protection

The legal basis for the processing of the data, if the user has given his consent, is Art. 5 of the Georgian Personal Data Protection Act

You have the right to request confirmation as to whether data concerning you is being processed and to obtain information about such data, as well as further information and copy of the data in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You have the right, in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, to request that the data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be corrected.

In accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, you have the right to request that data concerning you be deleted without undue delay to request restriction of the processing of the data.

You have the right to object to the processing in accordance with Art. 25 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority pursuant to Art. 26 of the Georgian Personal Data Protection Act.

 

EU GDPR

Ülevaade töötlemistoimingutest

Järgnev ülevaade võtab kokku töödeldavate andmete liigid ja nende töötlemise eesmärgid ning viitab andmesubjektidele.

Töödeldavate andmete liigid

 • Inventuuriandmed
 • Makseandmed
 • Kontaktandmed
 • Sisuandmed
 • Lepingu andmed
 • Kasutusandmed
 • Meta-/kommunikatsiooniandmed

Andmesubjektide kategooriad

 • Kliendid
 • Huvitatud isikud
 • Kommunikatsioonipartnerid
 • Kasutajad
 • Äri- ja lepingupartnerid
 • Õpilased/ üliõpilased/ osalejad

Töötlemise eesmärgid

 • Lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Kontaktitaotlused ja teabevahetus.
 • Turvameetmed.
 • Vahemiku mõõtmine.
 • Kontori- ja organisatsioonilised menetlused.
 • Remarketing.
 • Ümberarvestuse mõõtmine.
 • Affiliate jälgimine.
 • Päringute haldamine ja neile vastamine.
 • Tagasiside.
 • Turundus.
 • Profiilid kasutajaga seotud teabega.
 • Publiku ehitamine.
 • Meie veebipakkumise pakkumine ja kasutajasõbralikkus.

Asjakohased õiguslikud alused

Allpool leiate ülevaate DSGVO õiguslikest alustest, mille alusel me töötleme isikuandmeid. Pange tähele, et lisaks GDPRi sätetele võivad teie või meie elukoha- või asukohariigis kehtida riiklikud andmekaitse-eeskirjad. Lisaks sellele, kui üksikjuhtudel on asjakohased konkreetsemad õiguslikud alused, teavitame teid nendest andmekaitse deklaratsioonis.

 • Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – The data subject has given his/her consent to the processing of personal data relating to him/her for a specific purpose or purposes.
 • Performance of a contract and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or for the performance of pre-contractual measures carried out at the data subject’s request.
 • Legal obligation (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) – Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject.
 • Legitimate interests (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) – Processing is necessary to protect the legitimate interests of the controller or a third party, unless such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data.

Turvameetmed

Me võtame kooskõlas seadusega asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, võttes arvesse tehnika taset, rakenduskulusid ning töötlemise laadi, ulatust, asjaolusid ja eesmärke, samuti erinevaid esinemise tõenäosusi ja füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardava ohu ulatust, et tagada riskile vastav kaitsetase.

The measures include, in particular, safeguarding the confidentiality, integrity and availability of data by controlling physical and electronic access to the data as well as access to, input of, disclosure of, assurance of availability of and segregation of the data. Furthermore, we have established procedures to ensure the exercise of data subjects’ rights, the deletion of data, and responses to data compromise. Furthermore, we already take the protection of personal data into account during the development or selection of hardware, software as well as procedures in accordance with the principle of data protection, through technology design and through data protection-friendly default settings.

SSL krüpteerimine (https): Me kasutame SSL-krüpteerimist, et kaitsta teie andmeid, mis edastatakse meie veebipakkumise kaudu. Sellise krüpteeritud ühenduse tunnete ära brauseri aadressiribal oleva eesliite https:// järgi.

Isikuandmete edastamine

Meie isikuandmete töötlemise käigus võib juhtuda, et andmeid edastatakse või avaldatakse teistele asutustele, ettevõtetele, juriidiliselt iseseisvatele organisatsioonilistele üksustele või isikutele. Nende andmete vastuvõtjad võivad olla näiteks IT-ülesannetega tellitud teenusepakkujad või veebilehele integreeritud teenuste ja sisu pakkujad. Sellistel juhtudel järgime õiguslikke nõudeid ja eelkõige sõlmime teie andmete saajatega asjakohased lepingud või kokkulepped, mis teenivad teie andmete kaitset.

Andmete edastamine organisatsioonisiseselt: Me võime edastada isikuandmeid teistele üksustele meie organisatsioonis või anda neile juurdepääsu sellistele andmetele. Kui selline edastamine toimub halduslikel eesmärkidel, põhineb andmete edastamine meie õigustatud äri- ja tegevushuvidel või toimub juhul, kui see on vajalik meie lepinguga seotud kohustuste täitmiseks või kui meil on andmesubjektide nõusolek või seaduslik luba.

Andmetöötlus kolmandates riikides

Kui me töötleme andmeid kolmandas riigis (st väljaspool Euroopa Liitu (EL), Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)) või kui töötlemine toimub kolmandate isikute teenuste kasutamise või andmete avaldamise või edastamise raames teistele isikutele, üksustele või ettevõtetele, siis toimub see ainult kooskõlas õiguslike nõuetega.

Väljendatud nõusoleku või lepingulise või seadusega nõutava edastamise korral töötleme või laseme andmeid töödelda ainult kolmandates riikides, kus on tunnustatud andmekaitse tase, lepinguline kohustus ELi komisjoni nn standardkaitseklauslite kaudu, sertifikaatide olemasolu või siduvate sisemiste andmekaitse-eeskirjade olemasolu korral (DSGVO artiklid 44-49, ELi komisjoni teabelehekülg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Andmete kustutamine

Meie poolt töödeldavad andmed kustutatakse vastavalt õiguslikele nõuetele niipea, kui nende töötlemiseks lubatud nõusolekud tühistatakse või muud load kaotavad kehtivuse (nt kui nende andmete töötlemise eesmärk on kaotanud kehtivuse või kui need ei ole enam vajalikud).

Kui andmeid ei kustutata, sest neid on vaja muudel seadusega lubatud eesmärkidel, siis piirdub nende töötlemine nende eesmärkidega. See tähendab, et andmed blokeeritakse ja neid ei töödelda muudel eesmärkidel. See kehtib näiteks andmete kohta, mida tuleb säilitada kaubandus- või maksuseaduste tõttu või mille säilitamine on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks.

Meie andmekaitse teatised võivad sisaldada ka täiendavat teavet andmete säilitamise ja kustutamise kohta, mis on ülimuslik vastavate töötlemistoimingute puhul.

Küpsiste kasutamine

Küpsised on väikesed tekstifailid või muud mälumärkmed, mis salvestavad teavet lõppseadmetes ja loevad teavet lõppseadmetest. Näiteks kasutajakonto sisselogimise staatuse, e-poe ostukorvi sisu, veebipakkumise kasutatud sisu või funktsioonide salvestamiseks. Küpsiseid võib kasutada ka erinevatel eesmärkidel, näiteks veebipakkumiste funktsionaalsuse, turvalisuse ja mugavuse tagamiseks ning külastajavoogude analüüside koostamiseks.

Märkused nõusoleku kohta: Me kasutame küpsiseid vastavalt õiguslikele nõuetele. Seetõttu saame kasutajatelt eelneva nõusoleku, välja arvatud juhul, kui seda ei nõuta seadusega. Eelkõige ei ole nõusolek vajalik, kui teabe, sealhulgas küpsiste salvestamine ja lugemine on hädavajalik, et pakkuda kasutajale telemediateenust (st meie veebipakkumist), mida ta on selgesõnaliselt taotlenud. Tühistatav nõusolek on kasutajatele selgelt teatavaks tehtud ja sisaldab teavet vastava küpsiste kasutamise kohta.

Märkused andmekaitsealaste õiguspõhimõtete kohta: the legal basis under data protection law on which we process users’ personal data using cookies depends on whether we ask users for consent. If users consent, the legal basis for processing their data is their declared consent. Otherwise, the data processed with the help of cookies is processed on the basis of our legitimate interests (e.g. in a business operation of our online offer and improvement of its usability) or, if this is done in the context of the fulfillment of our contractual obligations, if the use of cookies is necessary to fulfill our contractual obligations. For what purposes the cookies are processed by us, we clarify in the course of this privacy policy or in the context of our consent and processing procedures.

Säilitamise kestus: Säilitamise kestuse osas eristatakse järgmisi küpsiseid:

 • Ajutised küpsised (ka: seansiküpsised): ajutised küpsised kustutatakse hiljemalt siis, kui kasutaja on lahkunud veebipakkumisest ja sulgenud oma lõppseadme (nt brauseri või mobiilirakenduse).
 • Püsiküpsised: Püsiküpsised jäävad alles ka pärast lõppseadme sulgemist. Näiteks saab salvestada sisselogimise staatuse või kuvada eelistatud sisu otse, kui kasutaja külastab veebilehte uuesti. Samuti saab küpsiste abil kogutud kasutajaandmeid kasutada jõudluse mõõtmiseks. Kui me ei anna kasutajatele selgesõnalist teavet küpsiste tüübi ja säilitamise kestuse kohta (nt nõusoleku saamise raames), peaksid kasutajad eeldama, et küpsised on püsivad ja et nende säilitamise kestus võib olla kuni kaks aastat.

General information on revocation and objection (opt-out): Kasutajad võivad oma antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja esitada ka vastuväite töötlemisele vastavalt artikli 2 lõikes 1 sätestatud õiguslikele nõuetele. 21 DSGVO (täiendav teave vastuväite kohta on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika osana). Kasutajad saavad oma vastuväiteid esitada ka oma brauseri seadete abil.

Äriteenused

We process data of our contractual and business partners, e.g. customers and interested parties (collectively referred to as “contractual partners”) in the context of contractual and comparable legal relationships as well as related measures and in the context of communication with contractual partners (or pre-contractual), e.g. to answer inquiries.

Me töötleme neid andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks. See hõlmab eelkõige kohustusi pakkuda kokkulepitud teenuseid, ajakohastamiskohustusi ja õiguskaitsevahendeid garantii- ja muude teenuste häirete korral. Lisaks töötleme andmeid oma õiguste kaitsmiseks ning nende kohustuste ja ettevõtte korraldusega seotud haldusülesannete täitmiseks. Lisaks töötleme andmeid oma õigustatud huvide alusel nõuetekohase ja ärijuhtimise ning turvameetmete tõttu, et kaitsta meie lepingupartnereid ja meie äritegevust nende andmete, saladuste, teabe ja õiguste kuritarvitamise, ohustamise eest (nt telekommunikatsiooni-, transpordi- ja muude abiteenuste ning alltöövõtjate, pankade, maksu- ja õigusnõustajate, makseteenuse pakkujate või maksuameti kaasamiseks). Kohaldatava õiguse raames avaldame lepingupartnerite andmeid kolmandatele isikutele ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik eespool nimetatud eesmärkidel või juriidiliste kohustuste täitmiseks. Lepingupartnereid teavitatakse edasistest töötlemisviisidest, nt turunduslikel eesmärkidel, käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni raames.

Teatame lepingupartneritele enne andmete kogumist või selle käigus, milliseid andmeid eespool nimetatud eesmärkidel vajatakse, nt veebivormides, erimärgistuse (nt värvid) või sümbolite (nt tärnid vms) abil või isiklikult.

Me kustutame andmed pärast seadusliku garantii ja võrreldavate kohustuste lõppemist, st üldjuhul 4 aasta pärast, välja arvatud juhul, kui andmeid säilitatakse kliendikontol, nt nii kaua, kui neid tuleb säilitada õiguslikel arhiveerimise põhjustel (nt maksustamise eesmärgil üldjuhul 10 aastat). Me kustutame lepingupartneri poolt meile tellimuse raames teatavaks tehtud andmed vastavalt tellimuse spetsifikatsioonile, üldjuhul pärast tellimuse lõppemist.

Kui kasutame oma teenuste osutamiseks kolmanda osapoole teenusepakkujaid või platvorme, kehtivad kasutajate ja teenusepakkujate vahelistes suhetes vastava kolmanda osapoole teenusepakkuja või platvormi tingimused ja andmekaitsetingimused.

Majandusanalüüsid ja turu-uuringud

Ärilistel põhjustel ja selleks, et tuvastada turusuundumusi, lepingupartnerite ja kasutajate soove, analüüsime oma andmeid äritehingute, lepingute, päringute jne kohta, kusjuures andmesubjektide hulka võivad kuuluda lepingupartnerid, huvitatud isikud, kliendid, külastajad ja meie veebipakkumise kasutajad.
Analüüsid viiakse läbi ärihindamise, turunduse ja turu-uuringute eesmärgil (nt erinevate omadustega kliendirühmade kindlaksmääramiseks). Seejuures võime, kui see on võimalik, võtta arvesse registreeritud kasutajate profiile koos nende andmetega, nt kasutatud teenuste kohta. Analüüsid teenivad ainult meid ja neid ei avalikustata väljapoole, välja arvatud juhul, kui tegemist on anonüümsete analüüsidega, mis sisaldavad kokkuvõtlikke, st anonüümseid väärtusi. Lisaks võtame arvesse kasutajate eraelu puutumatust ja töötleme andmeid analüüsi eesmärgil võimalikult pseudonüümselt ja võimaluse korral anonüümselt (nt kokkuvõtlike andetena).

Kauplus ja e-kaubandus

Me töötleme oma klientide andmeid, et võimaldada neil valida, osta või tellida valitud tooteid, kaupu ja nendega seotud teenuseid, samuti nende maksmist ja tarnimist või täitmist. Kui see on tellimuse täitmiseks vajalik, kasutame teenusepakkujaid, eelkõige posti-, ekspedeerimis- ja veoettevõtteid, et teostada tarne või täitmine meie klientidele. Maksetehingute töötlemiseks kasutame pankade ja makseteenuse pakkujate teenuseid. Vajalik teave on määratletud sellisena tellimuse või võrreldava omandamise protsessi kontekstis ja hõlmab tarne või osutamise ja arveldamise jaoks vajalikku teavet, samuti kontaktandmeid, et oleks võimalik pidada konsultatsioone.

Agentuuri teenused

We process our customers’ data as part of our contractual services, which may include, for example, conceptual and strategic consulting, campaign planning, software and design development/consulting or maintenance, implementation of campaigns and processes, handling, server administration, data analysis/consulting services and training services.

Haridus- ja koolitusteenused

We process the data of participants in our education and training services (uniformly referred to as “trainees”) in order to provide our training services to them. The data processed in this context, the nature, scope, purpose and necessity of their processing are determined by the underlying contractual and training relationship. The forms of processing also include the performance assessment and evaluation of our services and those of the teachers.

Oma tegevuse käigus võime töödelda ka eriliigilisi andmeid, eelkõige teavet praktikantide ja üliõpilaste tervise kohta, samuti andmeid, mis näitavad etnilist päritolu, poliitilisi arvamusi, usulisi või ideoloogilisi veendumusi. Selleks saame vajadusel praktikantide selgesõnalise nõusoleku ja muidu töötleme eriliigilisi andmeid ainult siis, kui see on vajalik koolitusteenuste osutamiseks, tervishoiu, sotsiaalkaitse või praktikantide eluliste huvide kaitseks.

Kui see on vajalik meie lepingu täitmiseks, eluliste huvide kaitseks või seadusega nõutud või kui meil on praktikantide nõusolek, avalikustame või edastame praktikantide andmeid kolmandatele isikutele või esindajatele, näiteks ametiasutustele või IT-, kontori- või võrreldavate teenuste valdkonnas, kooskõlas kutsealaste õigusaktide nõuetega.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); makseandmed (nt pangaandmed, arved, maksehäired); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid); lepinguandmed (nt lepingu ese, tähtaeg, kliendikategooria); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kliendid; potentsiaalsed kliendid; äri- ja lepingupartnerid; õpilased/ üliõpilased/ osalejad.
 • Töötlemise eesmärgid: lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus; turvameetmed; kontaktide taotlemine ja suhtlemine; kontori- ja organisatsioonilised protseduurid; taotluste haldamine ja neile vastamine; konversiooni mõõtmine (turundustegevuse tõhususe mõõtmine); kasutajaga seotud andmeid sisaldavad profiilid (kasutajaprofiilide loomine).
 • Õiguslik alus: lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f); seaduslik kohustus (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt c).

Veebiplatvormide kasutamine pakkumiseks ja müügiks

Pakume oma teenuseid teiste teenusepakkujate poolt hallatavatel veebiplatvormidel. Sellega seoses kehtivad lisaks meie andmekaitsetingimustele ka vastavate platvormide andmekaitsetingimused. See kehtib eelkõige seoses makseprotsessi läbiviimisega ning platvormidel kasutatava protseduuriga, mida kasutatakse ulatuse mõõtmiseks ja huvipõhiseks turunduseks.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); makseandmed (nt pangaandmed, arved, maksehäired); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid); lepinguandmed (nt lepingu ese, tähtaeg, kliendikategooria); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmete subjektid: Kliendid.
 • Töötlemise eesmärgid: lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Õiguslikud alused: Lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvi (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemistoimingute, menetluste ja teenuste kohta:

 • Amazon: Online marketplace for e-commerce; Service provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively “Amazon Europe”), parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de/; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: E-kaubanduse veebiturg; teenusepakkuja: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Šveits; veebisait: https://www.ebay.de/; privaatsuspoliitika: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: E-kaubanduse online-turg; Teenusepakkuja: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Saksamaa ; veebisait: https://www.rakuten.de/; privaatsuspoliitika: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Veebipakkumise ja veebimajutuse pakkumine

Meie veebipakkumise turvaliseks ja tõhusaks pakkumiseks kasutame ühe või mitme veebimajutuse teenusepakkuja teenuseid, kelle serveritest (või nende hallatavatest serveritest) on veebipakkumine kättesaadav. Selleks võime kasutada infrastruktuuri- ja platvormiteenuseid, arvutusvõimsust, salvestusruumi ja andmebaasiteenuseid, samuti turvateenuseid ja tehnilisi hooldusteenuseid.

Andmed, mida töödeldakse hostingupakkumise osutamise raames, võivad sisaldada kogu teavet meie veebipakkumise kasutajate kohta, mis tekib kasutamise ja suhtlemise käigus. See hõlmab regulaarselt IP-aadressi, mis on vajalik veebipakkumiste sisu edastamiseks brauserile, ja kõiki meie veebipakkumise raames või veebisaitidelt tehtud sissekandeid.

 • Töödeldud andmete liigid: Sisuandmed (nt sissekanded veebivormides); kasutusandmed (nt külastatud veebilehed, huvi sisu vastu, kasutusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: meie veebipakkumise pakkumine ja kasutajasõbralikkus; lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Õiguslik alus: Õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Juurdepääsuandmete ja logifailide kogumine: we ourselves (or our web hosting provider) collect data on each access to the server (so-called server log files). The server log files may include the address and name of the web pages and files accessed, the date and time of access, the volume of data transferred, notification of successful access, browser type and version, the user’s operating system, referrer URL (the previously visited page) and, as a rule, IP addresses and the requesting provider. The server log files may be used, on the one hand, for security purposes, e.g., to prevent server overload (especially in the event of abusive attacks, so-called DDoS attacks) and, on the other hand, to ensure the utilization of the servers and their stability; deletion of data: Log file information is stored for a maximum period of 30 days and then deleted or anonymized. Data whose further retention is required for evidentiary purposes is exempt from deletion until final clarification of the respective incident.
 • Sisu edastamise võrk: We use a “content delivery network” (CDN). A CDN is a service with the help of which the content of an online offer, in particular large media files such as graphics or program scripts, can be delivered faster and more securely with the help of regionally distributed servers connected via the Internet.
 • WordPress.com: Blogide / veebisaitide veebimajutusplatvorm; Teenusepakkuja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Veebileht: https://wordpress.com; Privaatsuspoliitika: https://automattic.com/de/privacy/; Tellimuse töötlemise leping: sõlmitud teenuseosutajaga: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogid ja trükimeedia

We use blogs or comparable means of online communication and publication (hereinafter “publication medium”). Readers’ data are processed for the purposes of the publication medium only to the extent necessary for its presentation and communication between authors and readers or for security reasons. For the rest, we refer to the information on the processing of visitors to our publication medium within the scope of this data protection notice.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber); sisuandmed (nt veebivormide sissekanded); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, kasutusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid); lepinguandmed (nt lepingu sisu, tähtaeg, kliendikategooria).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus; tagasiside (nt tagasiside kogumine veebivormi kaudu); meie veebipakkumise pakkumine ja kasutajasõbralikkus; turvameetmed; haldamine ja päringutele vastamine.
 • Õiguslik alus: lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemistoimingute, menetluste ja teenuste kohta:

 • Kommentaarid ja panus: When users leave comments or other contributions, their IP addresses may be stored based on our legitimate interests. This is done for our security in case someone leaves unlawful content in comments and posts (insults, prohibited political propaganda, etc.). In this case, we ourselves can be prosecuted for the comment or post and are therefore interested in the identity of the author. Furthermore, we reserve the right, on the basis of our legitimate interests, to process users’ details for the purpose of spam detection. On the same legal basis, we reserve the right, in the case of surveys, to store the IP addresses of users for their duration and to use cookies to avoid multiple votes. The personal information provided in the context of comments and contributions, any contact and website information as well as the content-related information will be stored permanently by us until the user objects.
 • WordPressi emotikonide ja smiliesi otsimine: Retrieval of WordPress emojis and smilies – Within our WordPress blog, graphical emojis (or smilies), i.e., small graphic files expressing emotions, are used for purposes of efficient integration of content elements, obtained from external servers. The providers of the servers collect the IP addresses of the users. This is necessary so that the emoji files can be transmitted to the users’ browsers; service provider: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacy policy: https://automattic.com/privacy.
 • Gravatari profiilipildid: Profile pictures – We use the service Gravatar within our online offer and especially in the blog. Gravatar is a service where users can register and store profile pictures and their e-mail addresses. If users leave posts or comments on other online presences (especially blogs) with the respective e-mail address, their profile pictures can be displayed next to the posts or comments. For this purpose, the e-mail address provided by users is transmitted to Gravatar in encrypted form for the purpose of checking whether a profile is stored for it. This is the sole purpose of the transmission of the email address. It is not used for other purposes, but is deleted afterwards. The use of Gravatar is based on our legitimate interests, as we use Gravatar to offer post and comment authors the opportunity to personalize their posts with a profile picture. By displaying the images, Gravatar obtains the IP address of users, as this is necessary for a communication between a browser and an online service. If users do not want a user image associated with their email address on Gravatar to appear in the comments, they should use an email address that is not on file with Gravatar to comment. We also point out that it is also possible to use an anonymous email address or no email address at all if users do not want their email address to be sent to Gravatar. Users can completely prevent the transmission of data by not using our commenting system; teenusepakkuja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; veebisait: https://automattic.com; privaatsuspoliitika: https://automattic.com/privacy.

Kontaktide ja päringute haldamine

Kontaktide võtmisel meiega (nt kontaktvormi, e-posti, telefoni või sotsiaalmeedia kaudu), samuti olemasolevate kasutaja- ja ärisuhete raames töödeldakse küsitlejate andmeid ulatuses, mis on vajalik kontaktitaotlustele ja taotletud meetmetele vastamiseks.

Kontaktpäringutele vastamine ning kontakt- ja päringuandmete haldamine lepinguliste või lepingueelsete suhete raames toimub meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või (eel)lepingulistele päringutele vastamiseks ning muul viisil õigustatud huvide alusel päringutele vastamiseks ja kasutaja- või ärisuhete säilitamiseks.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid); sisuandmed (nt sissekanded veebivormides).
 • Andmesubjektid: Kommunikatsioonipartnerid.
 • Töötlemise eesmärgid: kontaktide taotlused ja teabevahetus; lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Õiguslik alus: Lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f); juriidiline kohustus (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt c).

Täiendavad märkused töötlemistoimingute, menetluste ja teenuste kohta:

Kontaktvorm: Kui kasutajad võtavad meiega ühendust meie kontaktvormi, e-posti või muude suhtluskanalite kaudu, töötleme meile selles kontekstis edastatud andmeid edastatava taotluse töötlemiseks. Sel eesmärgil töötleme isikuandmeid lepingueelsete ja lepinguliste ärisuhete raames, kuivõrd see on vajalik nende täitmiseks, ning muul juhul meie õigustatud huvide ja suhtluspartnerite huvide alusel, et vastata päringutele, ning meie õigusliku säilitamiskohustuse alusel.

Veebi analüüs, jälgimine ja optimeerimine

Web analytics (also referred to as “reach measurement”) is used to evaluate the flow of visitors to our online offering and may include behavior, interests or demographic information about visitors, such as age or gender, as pseudonymous values. With the help of reach analysis, we can recognize, for example, at what time our online offer or its functions or content are most frequently used or invite re-use. Likewise, we can understand which areas need optimization.

Lisaks veebianalüütikale võime kasutada ka testimismenetlusi, näiteks selleks, et testida ja optimeerida meie veebipakkumise või selle komponentide erinevaid versioone.

Kui allpool ei ole sätestatud teisiti, võib nendel eesmärkidel luua profiile, st kasutusprotsessi kohta kokkuvõtlikke andmeid, ning teavet võib salvestada veebilehitsejas või lõppseadmes ja lugeda sellest. Kogutud teave hõlmab eelkõige külastatud veebisaite ja seal kasutatud elemente, samuti tehnilisi andmeid, nagu kasutatud veebilehitseja, kasutatud arvutisüsteem ja teave kasutusaegade kohta. Kui kasutajad on nõustunud oma asukohaandmete kogumisega meilt või meie poolt kasutatavate teenuste pakkujatelt, võidakse töödelda ka asukohaandmeid.

Samuti salvestatakse kasutajate IP-aadressid. Kasutajate kaitsmiseks kasutame siiski IP-aadresside maskeerimist (st pseudonümiseerimist IP-aadressi lühendamise teel). Üldiselt ei salvestata veebianalüüsi, A/B-testimise ja optimeerimise kontekstis kasutajate selgeid andmeid (nt e-posti aadressid või nimed), vaid pseudonüüme. See tähendab, et nii meie kui ka kasutatava tarkvara pakkujad ei tea kasutajate tegelikku identiteeti, vaid ainult nende profiilidesse salvestatud teavet vastavate menetluste jaoks.

Märkused õigusliku aluse kohta: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Töödeldud andmete liigid: Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: ulatuse mõõtmine (nt külastatavuse statistika, korduvate külastajate tuvastamine); profiilid kasutajaga seotud teabega (kasutaja profiilide loomine).
 • Turvameetmed: IP maskeerimine (IP-aadressi pseudonümiseerimine).
 • Õiguslik alus: Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Google Analytics: veebianalüütika, jõudluse mõõtmine ja kasutajavoogude mõõtmine; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google'i reklaamitoodete andmetöötlustingimused ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online-turundus

We process personal data for online marketing purposes, which may include, in particular, marketing advertising space or displaying promotional and other content (collectively, “content”) based on potential user interests and measuring its effectiveness.

For these purposes, so-called user profiles are created and stored in a file (so-called “cookie”) or similar procedures are used, by means of which the information about the user relevant to the presentation of the aforementioned content is stored. This information may include, for example, content viewed, websites visited, online networks used, but also communication partners and technical information, such as the browser used, the computer system used and information on usage times and functions used. If users have consented to the collection of their location data, this may also be processed.

Samuti salvestatakse kasutajate IP-aadressid. Kasutajate kaitsmiseks kasutame siiski olemasolevaid IP- maskeerimismenetlusi (st pseudonümiseerimist IP-aadressi lühendamise teel). Üldiselt ei salvestata online-turunduse käigus selgeid kasutajaandmeid (nt e-posti aadressid või nimed), vaid pseudonüüme. See tähendab, et nii meie kui ka veebiturundusmenetluste pakkujad ei tea kasutajate tegelikku identiteeti, vaid ainult nende profiilidesse salvestatud teavet.

Profiilide andmed salvestatakse tavaliselt küpsistesse või sarnaste menetluste abil. Neid küpsiseid saab hiljem üldjuhul lugeda teistel veebilehtedel, mis kasutavad sama veebiturundusmenetlust, ja analüüsida sisu kuvamise eesmärgil, samuti täiendada neid täiendavate andmetega ja salvestada veebiturundusmenetluse pakkuja serveris.

Erandkorras saab profiilidele määrata selged andmed. See on nii näiteks juhul, kui kasutajad on sellise sotsiaalvõrgustiku liikmed, mille veebiturunduskorda me kasutame, ja kui võrgustik seob kasutajate profiilid eespool nimetatud andmetega. Palume märkida, et kasutajad võivad sõlmida teenusepakkujatega täiendavaid kokkuleppeid, nt andes registreerimisprotsessi raames nõusoleku.

Põhimõtteliselt saame juurdepääsu ainult kokkuvõtlikule teabele meie reklaamide edukuse kohta. Nn konversioonimõõtmiste raames saame siiski kontrollida, millised meie veebiturundusprotsessid on viinud nn konversioonini, st näiteks meiega lepingu sõlmimiseni. Konversioonimõõtmist kasutatakse üksnes meie turundusmeetmete edukuse analüüsimiseks.

Kui ei ole märgitud teisiti, palume teil eeldada, et kasutatud küpsiseid säilitatakse kaks aastat.

Märkused õigusliku aluse kohta: if we ask users for their consent to use third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Töödeldud andmete liigid: Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: uuesti turundamine; sihtimine (turunduse jaoks asjakohaste sihtrühmade kindlaksmääramine või muul viisil sisu väljastamine); turundus; profiilide koostamine kasutajaga seotud teabe abil (kasutajate profiilide loomine); konversiooni mõõtmine (turundusmeetmete tõhususe mõõtmine).
 • Turvameetmed: IP maskeerimine (IP-aadressi pseudonümiseerimine).
 • Õiguslik alus: Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).
 • Vastulause esitamise võimalus (opt-out): We refer to the data protection notices of the respective providers and the objection options given to the providers (so-called “opt-out”). If no explicit opt-out option has been specified, you have the option of disabling cookies in your browser settings. However, this may restrict functions of our online offer. We therefore recommend the following additional opt-out options, which are offered in summary for the respective areas: a) Europe: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Täiendav teave töötlemise, menetluste ja teenuste kohta:

 • Google Ad Manager: we use the “Google Marketing Platform” (and services such as “Google Ad Manager”) to place ads on the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.). The Google Marketing Platform is characterized by the fact that ads are displayed in real time based on presumed user interests. This allows us to display ads for and within our online offering in a more targeted manner to present users only with ads that potentially match their interests. If, for example, a user is shown ads for products in which he or she was interested on other online offers, this is referred to as “remarketing”; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Andmetöötlustingimused: Teave teenuste kohta Andmetöötlustingimused vastutavate töötlejate vahel ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Kui Google tegutseb volitatud töötlejana, siis Google'i reklaamitoodete andmetöötlustingimused ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google'i reklaamid ja konversiooni mõõtmine: we use the online marketing method “Google Ads” to place ads in the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.) so that they are displayed to users who have a presumed interest in the ads (so-called “conversion”). Furthermore, we measure the conversion of the ads. However, we only learn the anonymous total number of users who clicked on our ad and were redirected to a page marked with a so-called “conversion tracking tag”. However, we ourselves do not receive any information with which users can be identified; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Andmetöötlustingimused: Teave teenuste kohta Andmetöötlustingimused vastutavate töötlejate vahel ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense koos personaliseeritud reklaamidega: Me kasutame Google Adsense'i teenust koos personaliseeritud reklaamidega, mille abil kuvatakse reklaame meie veebipakkumises ja saame tasu nende kuvamise või muu kasutamise eest; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Andmetöötlustingimused: Teave vastutavate töötlejate vaheliste teenuste andmetöötlustingimuste ja kolmandatesse riikidesse andmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense koos isikustamata reklaamidega: Me kasutame Google Adsense'i teenust, mille abil kuvatakse meie veebipakkumisel reklaame, mille kuvamise või muu kasutamise eest saame tasu; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads vastutav töötleja-töötaja andmekaitsetingimused ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Sihtimine Google Analyticsiga: We use Google Analytics to display the ads placed within advertising services of Google and its partners only to users who have also shown an interest in our online offer or who have certain characteristics (e.g. interests in certain topics or products determined on the basis of the websites visited), which we transmit to Google (so-called “Remarketing Audiences” or “Google Analytics Audiences”). With the help of Remarketing Audiences, we also want to ensure that our ads correspond to the potential interest of users; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Õiguslik alus: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Tellimuse töötlemise leping: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google'i reklaamitoodete andmetöötlustingimused ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsofti reklaam: remarketing / konversiooni mõõtmine; Teenusepakkuja: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Veebileht: https://about.ads.microsoft.com/; Privaatsuspoliitika: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Loobumine: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Partnerprogrammid ja affiliate lingid

In our online offer, we include so-called affiliate links or other references (which may include, for example, search masks, widgets or discount codes) to the offers and services of third-party providers (collectively referred to as “affiliate links”). If users follow the Affiliate Links or subsequently take advantage of the offers, we may receive a commission or other benefits from those third parties (collectively, “Commission”).

Selleks, et oleks võimalik jälgida, kas kasutajad on kasutanud meie poolt kasutatud affiliate linki pakkumisi, on vajalik, et vastavad kolmandatest isikutest teenusepakkujad saaksid teada, et kasutajad on järginud meie veebipakkumise raames kasutatud affiliate linki. Partnerlinkide omistamine vastavatele äritehingutele või muudele toimingutele (nt ostudele) teenib üksnes vahendustasude arvestuse eesmärki ja see tühistatakse kohe, kui see ei ole enam selleks vajalik.

Eespool nimetatud siduslinkide määramise eesmärgil võib siduslinkidele lisada teatud väärtusi, mis on lingi osa, või neid võib salvestada mujal, nt küpsises. Need väärtused võivad sisaldada eelkõige allikasveebisaiti (viitaja), aega, selle veebisaidi operaatori veebitunnust, kus affiliate link asus, vastava pakkumise veebitunnust, kasutatud lingi tüüpi, pakkumise tüüpi ja kasutaja veebitunnust.

Märkused õigusliku aluse kohta: kui me küsime kasutajatelt nõusolekut kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Lisaks võib nende kasutamine olla osa meie (eel)lepingulistest teenustest, tingimusel, et kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamine on selles raamistikus kokku lepitud. Vastasel juhul töödeldakse kasutajaandmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, säästlike ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata teile ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: lepinguandmed (nt lepingu ese, tähtaeg, kliendikategooria); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid); inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); makseandmed (nt pangaandmed, arved, maksehäired).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad); kliendid.
 • Töötlemise eesmärgid: partnerite jälgimine; lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Õiguslik alus: nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); lepingu täitmine ja lepingueelsed taotlused (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Amazoni partnerlusprogramm: affiliate partner program (Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or one of its affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively, “Amazon Europe”); parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay partnerite võrgustik: Affiliate marketing partnerprogramm; teenusepakkuja: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; veebisait: https://partnernetwork.ebay.de; privaatsuspoliitika: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Klientide hinnangud ja hindamismenetlused

Osaleme läbivaatamis- ja hindamisprotsessides, et hinnata, optimeerida ja edendada oma teenuseid. Kui kasutajad hindavad meid või annavad muul viisil tagasisidet osalevate hindamisplatvormide või -menetluste kaudu, kehtivad ka üldised äri- või kasutustingimused ja teenusepakkujate privaatsusteated. Reeglina eeldab hindamine ka registreerimist vastavate teenusepakkujate juures.

Selleks, et tagada, et hinnatud isikud on tegelikult meie teenuseid kasutanud, edastame kliendi nõusolekul vastava hindamisplatvormi jaoks vajalikud andmed kliendi ja kasutatud teenuse kohta (sh nimi, e-posti aadress ja tellimuse või toote number). Neid andmeid kasutatakse ainult kasutaja autentsuse kontrollimiseks.

 • Töödeldud andmete liigid: lepinguandmed (nt lepingu ese, tähtaeg, kliendikategooria); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, kasutusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kliendid; kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: tagasiside (nt tagasiside kogumine veebivormi kaudu); turundus.
 • Õiguslik alus: nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemistoimingute, menetluste ja teenuste kohta:

Hindamise vidin: we integrate so-called “rating widgets” into our online offer. A widget is a functional and content element integrated into our online offer that displays changeable information. It can be displayed, for example, in the form of a seal or comparable element, sometimes also called a “badge”. In this case, the corresponding content of the widget is displayed within our online offer, but it is retrieved at that moment from the servers of the respective widget provider. This is the only way to always show the current content, especially the current rating. For this purpose, a data connection must be established from the website called up within our online offer to the server of the widget provider and the widget provider receives certain technical data (access data, including IP address), which are necessary so that the content of the widget can be delivered to the user’s browser. Furthermore, the widget provider receives information that users have visited our online offer. This information may be stored in a cookie and used by the widget provider to identify which online offers participating in the evaluation process have been visited by the user. The information may be stored in a user profile and used for advertising or market research purposes.

Kohalolek sotsiaalvõrgustikes (sotsiaalmeedia)

Me haldame sotsiaalvõrgustikes veebipresidentsust ja töötleme selles kontekstis kasutajaandmeid, et suhelda seal aktiivsete kasutajatega või pakkuda teavet meie kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et kasutajaandmeid võidakse töödelda väljaspool Euroopa Liitu. See võib kasutajate jaoks kaasa tuua riske, sest näiteks võib see raskendada kasutajate õiguste jõustamist.

Furthermore, user data is usually processed within social networks for market research and advertising purposes. For example, usage profiles can be created based on the usage behavior and resulting interests of the users. The usage profiles can in turn be used, for example, to place advertisements within and outside the networks that presumably correspond to the interests of the users. For these purposes, cookies are usually stored on the users’ computers, in which the usage behavior and interests of the users are stored. Furthermore, data independent of the devices used by the users may also be stored in the usage profiles (especially if the users are members of the respective platforms and are logged in to them).

Vastavate töötlemisviiside ja vastuväidete esitamise (loobumise) võimaluste üksikasjalikuks tutvustamiseks viitame vastavate võrkude operaatorite esitatud privaatsusavaldustele ja teabele.

In the case of requests for information and the assertion of data subject rights, we also point out that these can be asserted most effectively with the providers. Only the providers have access to the users’ data and can take appropriate measures and provide information directly. If you still need assistance, you can contact us.

 • Töödeldud andmete liigid: kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber); sisuandmed (nt veebivormide sisestused); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, külastusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: kontaktide taotlemine ja suhtlemine; tagasiside (nt tagasiside kogumine veebivormi kaudu); turundus.
 • Õiguslik alus: Õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f).

Pluginid ja varjatud funktsioonid ning sisu

We integrate functional and content elements into our online offer that are obtained from the servers of their respective providers (hereinafter referred to as “third-party providers”). These can be, for example, graphics, videos or city maps (hereinafter uniformly referred to as “content”).

The integration always requires that the third-party providers of this content process the IP address of the user, since without the IP address they could not send the content to their browser. The IP address is thus required for the display of this content or functionality. We strive to use only such content whose respective providers use the IP address only for the delivery of the content. Third-party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. The “pixel tags” can be used to analyze information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain, among other things, technical information about the browser and operating system, referring websites, time of visit and other information about the use of our online offer as well as be linked to such information from other sources.

Märkused õigusliku aluse kohta: If we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economic and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Töödeldud andmete liigid: Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, külastusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid); inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); kontaktandmed (nt e-post, telefoninumbrid); sisuandmed (nt sissekanded veebivormides).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: meie veebipakkumise ja kasutajasõbralikkuse tagamine; lepinguliste teenuste ja klienditeeninduse pakkumine; profiilid kasutajaga seotud teabega (kasutajaprofiilide loomine); turundus.
 • Õiguslikud alused: nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); lepingu täitmine ja lepingueelsed taotlused (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Kolmandate osapoolte tarkvara, skriptide või raamistike (nt jQuery) integreerimine: we integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of presentation or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the user and may process this for the purpose of transmitting the software to the user’s browser and for security purposes, as well as for the evaluation and optimization of their offer. – We integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of display or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the users and may process this for purposes of transmitting the software to the users’ browser as well as for security purposes, as well as for evaluating and optimizing their offer.
 • Font Awesome: Kirjatüüpide ja sümbolite kuvamine; teenusepakkuja: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; veebisait: https://fontawesome.com/; privaatsuspoliitika: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: We integrate the fonts (“Google Fonts”) of the provider Google, whereby the user’s data is used solely for the purpose of displaying the fonts in the user’s browser. The integration is based on our legitimate interests in a technically secure, maintenance-free and efficient use of fonts, their uniform presentation and taking into account possible licensing restrictions for their integration; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitteri pluginad ja sisu: Twitter plugins and buttons – This may include, for example, content such as images, videos or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter; Service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland, Parent Company: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacy policy: https://twitter.com/privacy, (settings: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube'i videod: Videosisu; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa; emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://www.youtube.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklaami kuvamise seaded: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube'i videod: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Juhtimis-, korraldus- ja tugivahendid

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

Sellega seoses võidakse isikuandmeid töödelda ja salvestada kolmanda osapoole teenusepakkujate serverites. See võib hõlmata erinevaid andmeid, mida me töötleme vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Need andmed võivad hõlmata eelkõige kasutajate põhi- ja kontaktandmeid, andmeid tehingute, lepingute, muude protsesside ja nende sisu kohta.

Kui kasutajaid suunatakse kolmandate osapoolte teenusepakkujate või nende tarkvara või platvormide juurde meiega suhtlemise, äri- või muude suhete käigus, võivad kolmandatest osapooltest teenusepakkujad töödelda kasutusandmeid ja metaandmeid turvalisuse, teenuse optimeerimise või turunduse eesmärgil. Seetõttu palume teil järgida vastavate kolmandate osapoolte teenusepakkujate andmekaitset puudutavaid teateid.

Märkused õigusliku aluse kohta: Kui me küsime kasutajatelt nõusolekut kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Lisaks võib nende kasutamine olla osa meie (eel)lepingulistest teenustest, tingimusel, et kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamine on selles raamistikus kokku lepitud. Vastasel juhul töödeldakse kasutajaandmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, säästlike ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata teile ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber); sisuandmed (nt veebivormide sisestused); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, külastusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Sidepartnerid; kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Õiguslik alus: nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); lepingu täitmine ja lepingueelsed taotlused (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Muud teenusepakkujad

Privaatsuspoliitika muutmine ja ajakohastamine

Palume teid regulaarselt teavitada end meie privaatsuspoliitika sisust. Me kohandame privaatsusavaldust niipea, kui muudatused meie poolt teostatavas andmetöötluses seda vajalikuks teevad. Teavitame teid niipea, kui muudatused nõuavad teiepoolset koostööd (nt nõusolekut) või muud individuaalset teavitamist.

Kuivõrd me esitame käesolevas andmekaitseavalduses ettevõtete ja organisatsioonide aadressid ja kontaktandmed, palume teil arvestada, et aadressid võivad aja jooksul muutuda, ja palume teil enne meiega ühendust võtmist teavet kontrollida.

Andmesubjektide õigused

Andmesubjektina on teil GDPRi alusel õigus erinevatele õigustele, mis tulenevad eelkõige GDPRi artiklitest 15-21:

 • Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel teiega seotud isikuandmete töötlemisele, mis toimub artikli 2 lõike 1 alusel. 6 lõike 1 punkti e või f DSGVO alusel; see kehtib ka nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi kohta. Kui teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil; see kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud sellise otseturundusega.
 • Õigus nõusolekut tagasi võtta: Teil on õigus anda antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 • Õigus teabele: teil on õigus nõuda kinnitust selle kohta, kas kõnealuseid andmeid töödeldakse, ja teavet nende andmete kohta, samuti lisateavet ja andmete koopiat vastavalt õiguslikele nõuetele.
 • Õigus andmete parandamisele: teil on seadusega kooskõlas õigus nõuda teid puudutavate andmete täiendamist või teid puudutavate ebatäpsete andmete parandamist.
 • Õigus andmete kustutamisele ja töötlemise piiramisele: Teil on õigus nõuda, et teid puudutavad andmed viivitamata kustutatakse, või te võite vastavalt õiguslikele nõuetele nõuda andmete töötlemise piiramist.
 • Õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada teid puudutavad andmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormis vastavalt õiguslikele nõuetele või nõuda nende edastamist teisele vastutavale osapoolele.
 • Kaebus järelevalveasutusele: ilma et see piiraks muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetav rikkumine, kui leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub üldises isikuandmete kaitse määruses sätestatud nõudeid.

Määratlused

Selles jaotises antakse teile ülevaade käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatavatest terminitest. Paljud terminid on võetud seadusest ja määratletud peamiselt GDPRi artiklis 4. Õiguslikud määratlused on siduvad. Järgnevad selgitused on seevastu mõeldud eelkõige mõistmise hõlbustamiseks. Terminid on sorteeritud tähestikulises järjekorras.

 • Affiliate jälgimine: Affiliate jälgimise raames registreeritakse lingid, mille abil linkivad veebisaidid suunavad kasutajaid veebisaitidele, kus on toote- või muid pakkumisi. Vastavate linkivate veebisaitide operaatorid võivad saada komisjonitasu, kui kasutajad järgivad neid nn affiliate linke ja kasutavad seejärel pakkumisi (nt ostavad kaupu või kasutavad teenuseid). Selleks on vaja, et teenusepakkujad saaksid jälgida, kas kasutajad, kes on huvitatud teatud pakkumistest, kasutavad neid hiljem partnerlinkide vahendusel. Seetõttu on affiliate linkide toimimiseks vajalik, et neid täiendatakse teatud väärtustega, mis muutuvad lingi osaks või salvestatakse mujal, nt küpsises. Nende väärtuste hulka kuuluvad eelkõige allikasveebisait (viitaja), kellaaeg, selle veebisaidi operaatori veebitunnus, millel affiliate link asub, vastava pakkumise veebitunnus, kasutaja veebitunnus ning jälgimisele omased väärtused, nagu näiteks reklaamimeedia ID, affiliate ID ja kategoriseeringud.
 • Ümberarvestuse mõõtmine: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Isikuandmed: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profiilid kasutajaga seotud teabega: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Reach mõõtmine: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Remarketing: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Kontrollija: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Töötlemine: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Sihtrühma moodustamine: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke